THE BEST OF STAND UP – СКОПЈЕ
21:00 to 22:15 - ноември 24, 2019
Public Room-Skopje, ул: 50-та Дивизија бр.22 СКОПЈЕ Get direction

THE BEST OF STAND UP @ PUBLIC ROOM

Уживајте во вечер со сериозна комедија.

Најдобрите шеги кои ќе ви ги раздвижат стомачните.

НИКОЛА ТОДОРОСКИ

ЗОРАН ДОНЕВ

НИКОЛА СИЉАНОСКИ

Час и петнаесет минути интензивна комедија со:
Никола Тодороски
Зоран Донев
Никола Сиљаноски

Организатор

Export

Локација

Сподели