THE BEST OF STAND UP – ОХРИД
21:00 to 22:15 - ноември 16, 2019
Jazz Inn Club - Ohrid, ул: Коста Абраш бр.74 ОХРИД Get direction

THE BEST OF STAND UP 

`
Најдобрите шеги од новата сезона со:

Никола Тодороски
Зоран Донев
Илија Богданоски
Никола Сиљаноски

Доколку сте пропуштиле претходно шоу ова е можност да си надоместите.

Час и петнаесет минути ултра интензивно смеење.

Организатор

Export

Локација

Сподели