Privacy Policy

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Прибирањето на сите податоци од оваа интернет страна се во согласност со Законот за заштита на личните податоци (“ Службен весник на Република Македонија” бр.7/05 и 103/08).

Прибирање и обработка на лични податоци

Лични податоци на пример, вашето име, вашата адреса, било да е e-mail или поштенска, ПРОДУКЦИЈА  ЗЛАТЕН ЗАБ не прибира податоци од вас, освен ако не е за конкретна намена, на пример, да купите влезница, или да се пријавувате за добивање вести и известувања преку СМС.

Бројот на вашата кредитна картичка е пренесен директно до безбеден електронски свод. Во ниедно време броjот на вашата кредитна картичка не е зачуван на нашиот сервер. Трансакциите се обработуваат преку систем и се предмет на обрабтка само од центарот за процесирање и во ниеден момент ПРОДУКЦИЈА ЗЛАТЕН ЗАБ нема пристап до информациите од вашата картичка.

Користење и чување на личните податоци

ПРОДУКЦИЈА  ЗЛАТЕН ЗАБ ќе ги користи вашите лични податоци исклучиво за техничките потреби на е-продавницата, за да ви овозможи пристап до специфични информации, или за општа комуникација со вас. Вашите лични податоци ќе бидат искористени за точна и навремена испорака на влезниците, за анализа и подобрување на нашиот веб сајт, како и за подобрување на понудата на влезници и други ваши барање во иднина. ПРОДУКЦИЈА  ЗЛАТЕН ЗАБ нема да ги продаде ниту открие вашите лични податоци на трета страна, ниту било каде на пазарот! Вработените во ПРОДУКЦИЈА  ЗЛАТЕН ЗАБ се обврзани да ја почитуваат доверливоста на вашите податоци.

Слобода на Избор

Вие самите ги контролирате информациите што ги давате на ПРОДУКЦИЈА  ЗЛАТЕН ЗАБ. Во секој случај, ако одлучите да не ги оставите вашите податоци на ПРОДУКЦИЈА  ЗЛАТЕН ЗАБ, ве молиме имајте предвид дека можеби нема да ви бидат достапни некои делови од е-продавницата, како ни можноста за купување на влезниците. На веб сајтот се прибираат и автоматски податоци (не-лични податоци). Како на пример кога ќе се вклучите на е-продавницата на ПРОДУКЦИЈА  ЗЛАТЕН ЗАБ, општите не-лични информации (кој интернет пребарувач е користен, број на посети, просечно време поминато на страницата) автоматски се снимаат (не како регистрација). Овие информации се користат за подобрување на изгледот на нашата е-продавница и за подобрување на содржината и функционалноста. Вашите податоци не се проследуваат понатаму и не се откриваат на трета страна.

Cookies

Cookies се мали датотеки кои привремено се складираат на вашиот диск, овозможувајќи и на нашата е-продавница да го препознае вашиот компјутер следниот пат кога ќе ја посетите е-продавницата на ПРОДУКЦИЈА  ЗЛАТЕН ЗАБ. ПРОДУКЦИЈА ЗЛАТЕН ЗАБ ги користи Cookies исклучиво за да собере информации кои и се потребни на нашата е-продавница.

Безбедност

ПРОДУКЦИЈА  ЗЛАТЕН ЗАБ се обврзува да ја заштити безбедноста на вашите лични податоци. Вашите податоци грижливо се чуваат од губење, уништување, фалсификување и неовластен пристап.

Малолетници

ПРОДУКЦИЈА  ЗЛАТЕН ЗАБ им препорачува на сите родители и старатели да ги учат своите деца како безбедно и одговорно да ракуваат со личните податоци на интернет. Малолетниците не смеат да даваат лични податоци на ПРОДУКЦИЈА  ЗЛАТЕН ЗАБ без дозвола од своите родители или старатели. ПРОДУКЦИЈА  ЗЛАТЕН ЗАБ никогаш нема намерно да земе лични податоци од малолетници, или да ги употреби на било каков начин, ниту пак да ги проследи на трета страна без дозвола од родител или старател.

Врски со други интернет страници

Оваа изјава за заштита на личните податоци се однесува на официјалните страници хостирани од ПРОДУКЦИЈА  ЗЛАТЕН ЗАБ. Интернет страниците под оваа страница може да содржат врски до други провајдери во склоп и надвор од е-продавницата на ПРОДУКЦИЈА  ЗЛАТЕН ЗАБ и оваа изјава за заштита на личните податоци не се однесува на нив. Кога ќе ја напуштите е-продавницата на ПРОДУКЦИЈА  ЗЛАТЕН ЗАБ, ве молиме водете сметка и прочитајте ги изјавите за заштита на личните податоци на секоја интернет страница.

Право на информации

Доколку имате некои прашања што се однесуваат на заштитата на личните податоци и како ракуваме со нив, ве молиме контактирајте не` на нашата електронска адреса: [email protected]  На ваше барање, ќе бидете во најскоро можно време информирани кои од вашите лични податоци, доколку ги има, се прибрани за време на вашите посети на е-продавницата на ПРОДУКЦИЈА  ЗЛАТЕН ЗАБ.

Објавување на промени

Доколку има некои промени во нашата политика за заштита на личните податоци, тие ќе бидат објавени во оваа изјава за заштита на личните податоци, на почетната страница и на други места за кои сметаме дека се соодветни.

Последна промена

2019 г. Во никој случај нема да ги злоупотребуваме вашите лични податоци. Никогаш нема да ги делиме со трета страна, освен ако законот го бара тоа од нас. Никогаш нема да ви праќаме e-mail пораки за кои вие не сте дале согласност, со исклучок на пораки поврзани со купувањето.

 

MKD / EUR
MKD Macedonian denar
EUR Euro