CHRISTMAS SPECIAL STAND UP *VLAD ILICH*
21:00 to 21:40 - December 17, 2020

 

При купување на влезница внесете го кoдот на купонот earlybird за цена од 60 денари која важи до 17.12.20.

Влезниците се ограничени по цена од 60 денари во предпродажба и 100 денари на ден на настанот, а бројот на посетители кои можат да го следат настанот заедно со вас е неограничен.
За сите коишто нема да можат да го следат настанот во живо, истиот ќе биде достапен за гледање до 31.12.20

 

LIVE STREAMING ДИРЕКТНО ОД ЛОНДОН!!!

СТЕНДАП ВО ЖИВО СО ВЛАДИСЛАВ ВЛАД ИЛИЌ!!!

Победник на „King of the gong“ во светски познатиот клуб „Comedy Store“, трикратен победник на натпреварот „One to watch“ во најстариот клуб во Лондон „Up the creek“, победник на натпреварот „Get up - stand up“ каде ја доби наградата “Comedian of the year“ во Piccadilly comedy club, кој е еден од најтешките натпревари со повеќе од 700 учесници, а меѓу другите ја освои и наградата „Max Turner Prize“, единствениот Македонец кој имаше свој стендап настап на англиската BBC TV ВЛАДИСЛАВ ВЛАД ИЛИЌ ВО ЖИВО ОД ЛОНДОН СО БОЖИЌЕН СПЕЦИЈАЛ СТЕНДАП!
Влад ќе ве насмее на теми кои се општи, човечки и секојдневни како машко-женски односи, семејство, македонска дијаспора, политика и неизбежната корона. Сето она што тој го доживува секој ден објаснето преку хумор.

 

 

When buying a ticket, enter the coupon code earlybird for a price of 60 denars, which is valid until 17.12.20.

Tickets are limited for a price of 60 denars before the event day and 100 denars on the day of the event and the number of visitors who can watch the event with you is unlimited.

For all those who will not be able to follow the live performance, it will be available for viewing until 31.12.20

 

LIVE STREAMING DIRECTLY FROM LONDON !!!

LIVE STAND UP WITH VLADISLAV VLAD ILICH !!!

Winner of " King of the gong " at the world-famous " Comedy Store " club, three-time winner of the " One to watch " competition at the oldest club in London " Up the creek ", winner of the competition " Get up - stand up " where he received the award " Comedian of the year " in Piccadilly comedy club , which is one of the toughest competitions with more than 700 participants and among others won the award " Max Turner Prize ", the only Macedonian who had his stand-up performance on BBC TV VLАDISLAV VLAD ILICH LIVE FROM LONDON WITH CHRISTMAS SPECIAL STANDAP!
Vlad will make you laugh on topics that are general, human and everyday, such as male-female relations, family, Macedonians in UK, politics and the inevitable corona. Everything he experiences every day explained through humor.

Organizer

Export

Location

Order Qty Total
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Total quantity sold : 37

MKD / EUR
MKD Macedonian denar
EUR Euro