БУККАСТ со АНДЕ Д. ЈАНКОВ С4Е5 Книга „Прозорецот” од Јордан Коцевски

https://youtube.com/live/7fyA97gBKHc

Буккастот (Bookcast) Книжевни разговори со Анде, е замислен како неделна подкаст емисија, во која ќе слушнете и видите негови интервјуа спроведени со еминентни но и нови писатели, книжевни работници, издавачи и љубители на книжевниот збор, со цел да продолжиме со активности помеѓу нашата читателска публика во времиња во кои повеќето настани од разбирливи причини се префрлуваат online.

Автор и водител:
АНДЕ Д. ЈАНКОВ
е роден на 05.06.1988 година во Велес.
Уште од најмала возраст покажува афинетот кон пишаниот збор, пишувајќи кратки раскази низ годините.
Дипломира на Економскиот факултет во Скопје во 2012 година.
Неговиот деби роман ‘‘Едно лето на Крит‘‘, кој излегува од печат во 2016 година е добитник на наградата ‘‘Романијада‘‘.
Во 2020 година, во издание на ‘‘Антолог‘‘, излегува неговиот втор роман, ‘‘Виенски гамбит‘‘, замислен како прв дел од подолг крими-серијал.
Кон крајот на 2020 година го почнува книжевниот буккаст ‘‘Книжевни разговори‘‘, кој доживува три сезони, од кои третата сезона е во соработка со Продукцијата Златен Заб.
Во 2021 излегува неговиот трет роман, ‘‘Сигурен ризик‘‘.
Во 2022 година излегува неговиот четврт роман, ‘‘Само Бог Простува‘‘.

Гостин: ЈОРДАН КОЦЕВСКИ
Биографија
Јордан Коцевски е роден на 25.01.1983 година во Охрид. Првата своја книга ја објавува 2001та година, а која претставува збирка на раскази насловена како „Време за живеење“. Истата година се запишува на Факултетот за туризам и угостителство. Непосредно по завршувањето на факултетот во 2005 година се вработува на истиот како демонстратор, за во 2008та година да биде унапреден во помлад асистент.
Во 2009та година го објавува својот прв стрип во списанието „Креатор“ во издаваштво наСтрип центарот на Македонија –Велес. Покрај во ова списание има објавено стрипови во „Синдром“, „Pegazus The best in Contemoporary Comic Art“ и „Македонска ризница“ (електронско списание) од Македонија и „Parabelum“ од Босна и Херцеговина. 2012та година стрипот „OurEden“ во соработка со стрип авторот Дарко Богданов, освојува две награди: Најдобар научно-фантастичен стрип на 13от Интернационален фестиван на стрип уметност –Прилеп во организација на Центарот за визуелни уметности „Визант“ и специјална награда за стрип на 10от Салон на стрип –Велес, во организација на СЦМ. Има објавено повеќе теоретски текстови за стрип во списанијата „Синдром“ и „Македонска ризница“.
Јануари 2014та година се здобива со звањето доктор по науки од областа на туризмот на темата „Националната кујна како етно-културен идентитет во туризмот“. Има објавено повеќе од дваесет стручни и научни трудови од оваа област во меѓународни списанија и зборници.
Неговото прво стрип издание излегува ноември 2014та година, кое претставува заеднички проект со Дарко Богданов како стрип илустратор, насловено како „Мрак Хумор Тишина“, а две години подоцна ја објавува својата прва графичка новела, во соработка со Богданов, „Витези од соседството“.
Февруари 2017 година, за книгата „Прозорецот“ добива награда од „Фондација Македоника“ за млад автор на месецот.
Во 2020 година станува претседател на Здружението за поттикнување на развојот на книжевноста и другите уметности „Креативна верига“. Тука работи како главен уредник на списанието „(е)Лит“, чиј прв број излезе февруари 2021 година,а од 2023 година е дел од организациониот одбор на Наградата за најдобра необјавена песна за деца „ТОДЕ“, во организација на Здружението.
Првиот роман, „Тегли“ е објавен од „ПНВ Публикации“ во октомври 2021 година, а вториот роман, „Заследи ме“, го објавува јуни 2022 годинаво соработка со истиот издавач. Додека првата серија книги наречена „Наследство“ ја започнува во декември 2022 со издавачот „Антолог“.

Библиографија:
Научни трудови
Kocevski J., Risteski M., (2018) “The complex role of food in tourism”, Horizons, University St. KlimentOhridski –Bitola, vol 23, pg. 305-312
Risteski M., Kocevski J., (2018) “Applying theFAS- methodology for identifying and analyzing natural factors in South-west planning region for rural tourism development”, Horizons, University St. KlimentOhridski –Bitola, vol 23, pg. 577-590
Miloshoska D., Kocevski J., (2016) “Comparative analysis of the regulation on the national cuisine in the Ballkans”, Hotelplan, Visokahotelijerskashkola -Beograd
Miloshoska D., Kocevski J., Smilkovski I. (2016) “Analysis of the Hospitality Law with special stress to the category –National restaurant-meana”, Horizons, University St. KlementOhridski-Bitola
Risteski M., Kocevski J. (2014) “Geotourism as contemporary and sustainable type of tourism”, Horizons, special edition, University St. Klement Ohridski –Bitola, vol. 13, стр. 271-282
Kocevski J., Risteski M. (2014) “Improving the trust in the services of the tour agencies of R. of Macedonia by the Macedonian tourists”, Horizons, special edition, University St. Klement Ohridski –Bitola, vol. 13, стр. 79-88
Risteski M., Kocevski J. (2013) “Geotourism as contemporary and sustainable type of tourism” Conference proceedings, Ohrid
Kocevski J., Risteski M. (2013) “Improving the trust in the services of the tour agencies of R. of Macedonia by the Macedonian tourists”, Conference proceedings, Ohrid
Kocevski J., Miloshoska D. (2013) “Motivation influences on hotel employees’ productivity –case study of Ohrid”, Hotel link, The college of Hotel Management: Belgrade, Serbia, vol. 14, no. 21-22
Kocevski J., Kocevska V. (2013) “Making the right decisions when joining a hotel chain”, Horizons –international scientific magazine, Series A: Sociology and humanitarian sciences, UKIM: Bitola, no. 10, year IX may 2013
Risteski M., Kocevski J. (2011), “Spatial planning and sustainable tourism as a basis for developing competitive tourist destinations”, XI International conference “Service sector in terms of changing environment”, Ohrid
Kocevski J., Risteski M. (2011), “Eating out on vacations”, XI International conference “Service sector in terms of changing environment”, Ohrid
Marinoski N., Kocevski J., “Ethnographic values that keep the people of the Balkan connected”, International scientific conference “Cultural corridor Sofia-Ohrid –Cultural tourism without boundaries”, Sofia, 2011
Korunovski S., Kocevski J., “Managing archeological sites as tourist attractions”, Opatija, 2010
Dimoska T., Kocevski J., “Creating eco-tourist product”, Opatija, 2010
Kocevski J., Risteski M., “Creating gastronomic tourist product”, 2010, Varna
Kocevski J., “The originality of manga”, “Sindrom no1”, 2010
Kocevski J., “Short history of manga”, “Sindrom no2”, 2010
Dimoska T., Kocevski J., “Dark tourism attractions and experiences as a niche or alternative tourism products”, Varna, 2010
Kocevski J., “Joining a hotel chain as possibility in economic crisis”, Ohrid, 2008
Martinoska S., Kocevski J., “The restaurant menu as a marketing tool”, 1st International Scientific Conference “Marketing theory challenges in traditional societies” Maribor, Slovenija 2007
Kocevski J., Trajkov A., “National food as national identity”, Blet, 2006
Книги:

„Наследство: Прозорецот“, Антолог, декември 2022
„Заследи ме“, ПНВ Публикации, јуни 2022, роман
„Тегли“, ПНВ Публикации, ноември 2021, роман
„Интимно со пандемијата“, (група автори)Креативна верига, април 2021, „Магија“, стр. 21-22, „Бескрајно сино“ стр. 29-31, „Свет од коцки“, стр. 34-36
„Прозорецот“, Фондација Македоника, февруари 2016, [електронско издание]:http://www.makedonika.mk/Search.aspx?searchTerm=%D0%88%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%9A%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8

Коруновски С., Коцевски Ј., „Храна и култура“, Научно-истражувачкиценатар на ФТУ-Охрид, академски учебник, Охрид, 2009
„Време за живеење“, Охрид, 2001 (збирка раскази)

Графички новели и стрипови:
Илијески А., Ковцевски Ј., „Да се биде суперхерој“, (е)Лит бр.4, 2022
Јовчески И. Коцевски Ј., „The hunt“, (e)Лит бр.1, февруари 2021
Коцевски Ј., Јовчески И., „Ел Бандидо“, Деветка бр.2, септември 2018
Коцевски Ј., Богданов Д., „What a wonderfull world“, Деветкабр.1, мај 2018
Коцевски Ј., Богданов Д., „Витези од соседството“, декември 2016 (графичка новела)
Коцевски Ј., Богданов Д., „Шумски дух“, Parabellum, бр. 6, март 2015, стр. 216-220
Коцевски Ј., Богданов Д., „Мрак Хумор Тишина“, Скопје, 2014 (comics anthology)
Коцевски Ј., Богданов Д., „Кажи зошто ме остави“, Parabellum, бр. 5, Бања Лука февруари 2014, стр. 213-216 (краток стрип)
Коцевски Ј., Богданов Д. „Ангели насекаде“, Чивилук, бр. 40, јан 2013, стр. 26-29
Коцевски Ј., Богданов Д. „Our Eden“, Чивилук, бр. 28, јан 2012, стр. 18-22
Коцевски Ј., Богданов Д. „Човек од стакло“, Синдром, бр. 3, септември 2010, стр .19
Коцевски Ј., Богданов Д. „Carpe Diem“, Синдром, бр. 1, март 2010, стр. 1

Раскази и песни:
„Човекот со мече“, „Blue steal“, „Хорор приказна за добро утро“, Современост бр.4, 2022, стр. 27-35
„Продолжувам да готвам“, Современост, 2022(краток расказ)
„Црно“, Елементи, април, 2022 (краток расказ)
„Лифтот тргна“, (е)Лит бр. 1, февруари 2021 (краток расказ)
„Вистинската среќа“, Македонска ризница, ноември 2013, 24-25 (краток расказ)
„Ветување“, Македонска ризница, август 2013, стр. 20-21 (песна)

Ангажман како уредник и редактор:
„Точно, точно и вистина“, Методија Анѓелкоски, збирка раскази, Креативна верига, декември 2022, уредник
„(е)Лит“ бр.5, Креативна верига, ноември 2022, главен уредник
„(е)Лит“ бр.4, Креативна верига, јуни 2022, главен уредник
„(е)Лит“ бр.3, Креативна верига, март 2022, главен уредник
„Бестрашниот“, Дарко Богданов, стрип,Креативна верига, декември 2021, главен уредник
„Вериги“ бр.1, Креативна верига, ноември 2021, редактор
„(е)Лит“ бр.2, Креативна верига, јуни 2021, главен уредник
„Интимно со пандемијата“, збирка раскази од група автори,Креативна верига, април 2021, уредник
„(е)Лит“ бр.1, Креативна верига, февруари 2021, главен уредник

MKD / EUR
MKD Македонски денар