MUŠKO-ŽENSKI ODNOSI *MARIANA ARANĐELOVIĆ*

313.00 MKD

Opis

Artista: Мariana Aranđelović
Tekst i gluma:Мariana Aranđelović
Kamera i scenografija: Marija Momić
Jezik: Srpski
Lokacija: Beograd 2021g.
Trajanje: 59:39
Sadržaj pogodan za starije od 16 godina
Veličina arhive /
Info:
Ostanite vitalni u potrazi za partnerom!
Šarmantan vodič kroz muškoženske odnose, sa analizom sličnosti i razlika među polovima.
Lucidan komenatar o sopstvenoj ličnosti i svetu koji nas okružuje.
Sa distancom!
Veče spontanog humora…
Iz ženskog ugla…MKD / EUR
MKD Македонски денар